ระบบไฟฟ้าโรงงาน

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน รับผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด บริการรับเหมาระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ

COMPANY PROFILE

ไฟฟ้าโรงงาน ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ

ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ

ประกอบธุรกิจงานบริการแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
1.รับเหมางานระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
2.การจัดหาชิ้นส่วน และอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ
3.งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง

SERVICE ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงาน

ติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม ตรวจสอบบำรุงไฟฟ้าโรงงาน

ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

งานพัฒนาระบบมาตราฐานในการปฏิบัติงานในโรงงานทุกประเภท

งานออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตู้สวิทซ์บอร์ด MDB ตู้คอนโทรล

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำทุกขนาด

งานระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

งานจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า

งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง โดย ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า