Pi-Ohm Power Services Co., Ltd.
บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

"เป็นผู้รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ทุกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน และงานบริการด้านไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ"

ABOUT US

บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัดPi-Ohm
Power Services Co., Ltd.

198ซอยอ่อนนุช 54 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250โทร.
0-2721-3906, 0-2721-3914 แฟกซ์. 0-2721-4700

บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ด้วยทุนจดทะเบียน ที่กระทรวงพาณิชย์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีผู้ร่วมถือหุ้น 7 คน

บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด มีความมั่นใจในความพร้อมอยู่เสมอ สำหรับงานบริการคุณภาพ เกี่ยวกับงานบริการด้านระบบไฟฟ้า และงานบริการทุกประเภทที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่า ณ ที่ใด เวลาใด ที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นของผู้ผลิตรายใด หรือมีอายุการใช้งานที่นานเท่าใดก็ตาม เพราะหน้าที่หลักของบริษัทฯ คือการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เราสามารถดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายประเภท เพราะเรามีทีมงาน และวิศวกร ที่มีความชำนาญ รวมถึงมีทักษะเป็นอย่างดี ที่จะให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งาน ได้อย่างปกติ

บริษัทฯ ของเรากำลังพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ เพราะเราใกล้ชิดกับลูกค้าเสมอ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัท คือ

"ความจริงใจต่อลูกค้า คือหน้าที่และบริการของเรา"

บริษัทฯ เราให้บริการกับลูกค้ามากมายหลายประเภท คุณภาพ และความคล่องตัวในการบริการ เป็นกุญแจสำคัญ ในการทำงานและดำเนินธุรกิจ งานบริการของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1.งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (INSTALLATION SERVICE)
2.การจัดหาชิ้นส่วน และอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า (SPARE PARTS SERVICE)
3.งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง (ELECTRICAL POWER SERVICE)