Pi-Ohm Power Services Co., Ltd.
บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

"เป็นผู้รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ทุกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน และงานบริการด้านไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ"

REFERENCE

Reference Photo