Pi-Ohm Power Services Co., Ltd.
บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

"เป็นผู้รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ทุกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน และงานบริการด้านไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ"

SERVICE

1.INSTALLATION SERVICE

บริษัทฯ เรามีประสบการณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้า และเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นๆ เป็นอย่างดี ทีมงานเราได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ ทางด้านเทคนิคการติดตั้ง ระบบความปลอดภัย ระบบคุณภาพ การตรวจสอบการติดตั้ง และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

2.SPARE PARTS SERVICE

บริษัทฯ เราสามารถช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ต่าง หลายผลิตภัณฑ์ หลายยี่ห้อ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กระบวนการผลิตเดินไปได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดการสูญเสียใน กระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี เราเข้าใจปัญหาเหล่านี้ และมีความสามารถที่จะติดตามอะไหล่ได้อย่างรวดเร็ว เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไหล่กับลูกค้า เพื่อที่จะเก็บสต็อกอะไหล่ให้เหมาะสม และช่วยลดเวลาในการสั่งซื้อ

3.ELECTRICAL POWER SERVICE

การให้บริการที่ดี และคุณภาพที่สูงกว่า ทั้งทางด้านเทคนิค การติดตั้ง การตรวจสอบความพร้อมของระบบ การวัด การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั้น ถือเป็นงานหลักของบริษัทฯ เรามีทีมงานที่มีขีดความ สามารถ ศักยภาพ และความพร้อม ในการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นหลักประกันถึงความ น่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นที่ดี สำหรับการบริการด้านระบบไฟฟ้าให้กับหน่วยงานของท่าน