HOTLINE 089-699-8990

Pi-Ohm Power Services Co., Ltd.

About us

Pi-Ohm Power Services Co., Ltd.


บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด "เป็นผู้รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ทุกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานบริการด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน และงานบริการด้านไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ" เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2545 ด้วยทุนจดทะเบียน ที่กระทรวงพาณิชย์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีผู้ร่วมถือหุ้น 7 คน

บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด มีความมั่นใจในความพร้อมอยู่เสมอ สำหรับงานบริการคุณภาพ เกี่ยวกับงานบริการด้านระบบไฟฟ้า และงานบริการทุกประเภทที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่า ณ ที่ใด เวลาใด ที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นของผู้ผลิตรายใด หรือมีอายุการใช้งานที่นานเท่าใดก็ตาม เพราะหน้าที่หลักของบริษัทฯ คือการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เราสามารถดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายประเภท เพราะเรามีทีมงาน และวิศวกร ที่มีความชำนาญ รวมถึงมีทักษะเป็นอย่างดี ที่จะให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งาน ได้อย่างปกติ

"ความจริงใจต่อลูกค้า คือหน้าที่และบริการของเรา"


บริษัทฯ เราให้บริการกับลูกค้ามากมายหลายประเภท คุณภาพ และความคล่องตัวในการบริการ เป็นกุญแจสำคัญ ในการทำงานและดำเนินธุรกิจ งานบริการของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • INSTALLATION SERVICE

    งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

  • SPARE PARTS SERVICE

    การจัดหาชิ้นส่วน และอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า

  • ELECTRICAL POWER SERVICE

    งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง