HOTLINE 089-699-8990

บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด PIOHMPOWER คือบริษัทผู้รับเหมาตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ชำนาญงานPM ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงานรวมทั้งไฟฟ้าอาคาร พร้อมงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด(ตู้ MDB) รับจัดหา อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริการพื้นที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ

ตรวจระบบไฟฟ้าโรงงาน ผลิตตู้mdb ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าอาคาร

บริษัทผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี งานPM ระบบไฟฟ้าโรงงาน

บริษัทฯ ของเรากำลังพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ เพราะเราใกล้ชิดกับลูกค้าเสมอ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัท คือ "ความจริงใจต่อลูกค้า คือหน้าที่และบริการของเรา"

การPMระบบไฟฟ้า หรือ ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี คือ?
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานซึ่งการตรวจระบบไฟฟ้านั้นเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558โดยทั่วไปแล้วงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญของระบบการผลิต เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ยาวนาน และมีความเชื่อถือได้ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ดีคือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สิ่งสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือการตรวจสอบสภาพเพื่อให้ทราบว่าระบบหรืออุปกรณ์มีร่องรอยการเสื่อมสภาพหรือไม่ มีสภาพที่ต้องการการบำรุงรักษาหรือไม่ ในการตรวจสอบสามารถทำได้ 2 แบบ คือการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) และการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งต้องการความรู้ในการใช้เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ด้วย

  • INSTALLATION SERVICE

  • SPARE PARTS SERVICE

  • ELECTRICAL POWER SERVICE

reference

 

Home | About us | Service | Projects | Contact us
บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
Pi-Ohm Power Services Co., Ltd.
สำนักงาน : 198 ซอยอ่อนนุช 54 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0-2721-3906 / แฟกซ์ : 0-2721-4700
Mobile : 08 96-998 990
E-mail : BUNDIT.S@piohmpower.com, bundits07@yahoo.com