HOTLINE 089-699-8990

บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด เราคือบริษัทผู้เชี่ยวชาญงานไฟฟ้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นงานระบบไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ งานตรวจอบระบบไฟฟ้าอาคาร ตรวจระบบไฟฟ้าโรงงาน โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพมากกว่า 20ปี บริการตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญบริการพื้นที่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และกลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าโรงงาน

5

ระบบไฟฟ้า คืออะไร?

ระบบไฟฟ้า คือการนำสื่อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่างๆทั้งแหล่งธรรมชาติและจากสิ่งประดิษฐ์ เช่นเขื่อน กังหันลม โซล่าเซลล์ ไปยังผู้ที่ต้องการใช้งานไฟฟ้าตามประเภทที่แตกต่างกัน โดยจะใช้สถานีไฟฟ้าส่งกระแสไฟฟ้า ผ่านสื่อนำไฟฟ้าคือสายไฟฟ้าแรงสูงมายังสถานีไฟฟ้าขนาดย่อยลงมา ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อย่อยกระแสไฟฟ้าลงมาอีกที เพื่อให้มีกระแสไฟที่เหมาะสม สำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย สำนักงานต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด ระบบไฟฟ้าแบ่งได้ตามการใช้งานของสถานที่ต่างได้ดังนี้ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบไฟฟ้าอาคาร ระบบไฟฟ้าโรงงาน

ไฟฟ้าแรงสูง

ไฟฟ้าแรงสูงคือระบบไฟฟ้าที่มีที่มีแรงดันสูงกว่า 1,000 โวลท์ ระบบไฟฟ้าแรงสูงจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงหลากหลายประเภท และชนิดการใช้งาน อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง มีอะไรบ้าง จะพบว่ามีดรอปเอาท์ฟิวส์ ลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง ล่อฟ้าแรงสูง สายไฟฟ้าแรงสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเสาไฟฟ้าแบ่งได้2แบบคือ เสาแบบเหล็กและเสาแบบคอนกรีต

ไฟฟ้าแรงต่ำ

ไฟฟ้าแรงต่ำคือไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำกว่า 1,000 โวลท์ อุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำจะไม่ต่างจากระบบไฟฟ้าแรงสูงมากนัก

 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า คืออะไร?

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ ศัพท์คือ Electrical Preventive Maintenance กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีกฏหมายกำหนดให้ต้องมีการตรวจระบบไฟฟ้าปีละ1ครั้ง เป็นอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าต้องเป็นวิศวกร หรือสถาปนิกผู้ได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบบฟอร์มตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะมาจากกรมโรงงานโดยตรงให้ผู้ที่ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้านำไปใช้เพื่อทำการตรวจระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำหรับช่างทั่วไปที่ไม่ใช่วิศวกร และ สถาปนิก สามารถขึ้นทะเบียนอบรมผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอหนังสือรับรองเป็นผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยทั่วไปในปัจจุบันมี2รูปแบบคือ บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าบ้าน และ บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน สำหรับการตรวจไฟฟ้าประจำปี ราคานั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานนั้นๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะทำการตรวจสอบเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้าโรงงาน เซอร์กิตเบรคเกอร์ บัสดัก สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ สายไฟ ตู้MDB คาร์ปาซิเตอร์ ฯลฯ

 

  • INSTALLATION SERVICE

  • SPARE PARTS SERVICE

  • ELECTRICAL POWER SERVICE

ผลงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

 

Home | About us | Service | Projects | Contact us
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

Pi-Ohm Power Services Co., Ltd.
สำนักงาน : 198 ซอยอ่อนนุช 54 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-721-3906 / แฟกซ์ : 0-2721-4700
Mobile : 089-699-8990
E-mail : BUNDIT.S@piohmpower.com, bundits07@yahoo.com