กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

น้ำมันหม้อแปลงเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของหม้อแปลง! เรียนรู้ความสำคัญ ขั้นตอนการกรองน้ำมันหม้อแปลงอย่างละเอียด และวิธีเลือกบริการกรองน้ำมันหม้อแปลงที่ได้มาตรฐาน เพื่อระบบไฟฟ้าที่เสถียรและยั่งยืน

หมวดหมู่ : ไฟฟ้าโรงงาน

Share

กรองน้ำมันหม้อแปลง: หัวใจสำคัญของระบบไฟฟ้าที่เสถียรและยั่งยืน

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน น้ำมันหม้อแปลงทำหน้าที่เป็นทั้งฉนวนไฟฟ้าและสารหล่อเย็น ช่วยให้หม้อแปลงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม น้ำมันหม้อแปลงมีอายุการใช้งานและเสื่อมสภาพได้ตามกาลเวลา การกรองน้ำมันหม้อแปลงอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อยืดอายุหม้อแปลง ลดความเสี่ยงจากความเสียหาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าโดยรวม

ทำไมต้องกรองน้ำมันหม้อแปลง?

น้ำมันหม้อแปลงเสื่อมสภาพได้จากหลายสาเหตุหลักๆ ดังนี้
-ความชื้น: ความชื้นเป็นศัตรูตัวฉกาจของน้ำมันหม้อแปลง เพราะจะลดค่าความเป็นฉนวน ทำให้เกิดการสปาร์ก และอาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อหม้อแปลง
-สิ่งสกปรก: ฝุ่นละออง อนุภาคโลหะ และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ปนเปื้อนในน้ำมันหม้อแปลงจะลดประสิทธิภาพการระบายความร้อน และเร่งการเสื่อมสภาพของน้ำมัน
-ออกซิเดชัน: เมื่อน้ำมันหม้อแปลงสัมผัสกับอากาศและความร้อน จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทำให้เกิดกรดและสารตกค้าง ซึ่งจะทำลายคุณสมบัติของน้ำมันและลดอายุการใช้งานของหม้อแปลง

 กรองน้ำมันหม้อแปลง  กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

ผลกระทบของน้ำมันหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพ

-ลดประสิทธิภาพการเป็นฉนวน: ทำให้เกิดการสปาร์กและความเสียหายต่อหม้อแปลง
-ลดประสิทธิภาพการระบายความร้อน: ทำให้หม้อแปลงร้อนเกินไป และอาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรง
-ลดอายุการใช้งานของหม้อแปลง: ทำให้ต้องเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ก่อนเวลาอันควร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
-เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง: อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในระบบ

ขั้นตอนการกรองน้ำมันหม้อแปลง

1.เก็บตัวอย่างน้ำมัน: เก็บตัวอย่างน้ำมันจากหม้อแปลงเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน: ตรวจสอบค่าต่างๆ เช่น ค่าความเป็นฉนวน (Breakdown Voltage), ค่าความเป็นกรด (Acidity), ปริมาณน้ำ (Moisture Content), และปริมาณก๊าซที่ละลายในน้ำมัน (Dissolved Gas Analysis)
2.เลือกวิธีการกรอง: เลือกวิธีการกรองที่เหมาะสมกับสภาพน้ำมันและผลการวิเคราะห์ โดยมีวิธีการกรองหลักๆ ดังนี้:การกรองแบบสุญญากาศ (Vacuum Dehydration): ขจัดความชื้นและก๊าซที่ละลายในน้ำมัน
3.การกรองแบบแรงเหวี่ยง (Centrifuge): ขจัดอนุภาคของแข็งและสิ่งสกปรก
4.การกรองแบบดูดซับ (Fuller's Earth Filtration): ขจัดกรดและสารตกค้าง
5.ดำเนินการกรองน้ำมัน: ทำการกรองน้ำมันด้วยเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
6.ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหลังการกรอง: ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหลังการกรองเพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ประโยชน์ของการกรองน้ำมันหม้อแปลง

-เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุหม้อแปลง: น้ำมันหม้อแปลงที่สะอาดและมีคุณภาพจะช่วยให้หม้อแปลงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน
-ลดความเสี่ยงจากความเสียหาย: การกรองน้ำมันหม้อแปลงช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง ไฟไหม้ และความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหม้อแปลง
-ประหยัดค่าใช้จ่าย: การบำรุงรักษาหม้อแปลงอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่
-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การกรองน้ำมันหม้อแปลงช่วยลดการปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม

 เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหม้อแปลงไฟฟ้า  เปลี่ยนถ่ายน้ํามันหม้อแปลง  เปลี่ยนน้ํามันหม้อแปลงไฟฟ้า

การเลือกบริการกรองน้ำมันหม้อแปลง

-เลือกบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ: ตรวจสอบประวัติและผลงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการกรองน้ำมันหม้อแปลง
-ตรวจสอบใบอนุญาตและการรับรอง: เลือกบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
-เปรียบเทียบราคาและบริการ: เปรียบเทียบราคาและบริการจากหลายๆ บริษัท เพื่อเลือกบริษัทที่คุ้มค่าที่สุด
-ตรวจสอบอุปกรณ์และเทคโนโลยี: เลือกบริษัทที่ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกรองน้ำมัน

สรุป

การกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า หากคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้า ควรให้ความสำคัญกับการกรองน้ำมันหม้อแปลงและการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

คำแนะนำเพิ่มเติม

-ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต
-หากพบว่าน้ำมันหม้อแปลงเสื่อมสภาพ ควรดำเนินการกรองหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด
-ควรเลือกบริษัทให้บริการกรองน้ำมันหม้อแปลงที่มีความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน

 

สนใจ กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ติดต่อได้ทาง

บริษัท พาย-โอห์ม เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
198 ซอยอ่อนนุช 54 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Mobile : 089-699-8990
Tel  0-2721-3906  Fax 0-2721-4700
 E-mail  BUNDIT.S@piohmpower.com , bundits07@yahoo.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้